Śledź nas na:Reprezentowanie wiedzy

Zapis i interpretacja reguł


W większości przypadków możemy dopuszczać zapis reguł, jako dowolnych formuł logicznych, zbudowanych z formuł atomowych, mających postać równości, nierówności lub przynależności dla wartości jednego atrybutu. W praktyce, ze względu na efektywność i szybkość generowania reguł oraz wnioskowania dedukcyjnego na ich podstawie, dopuszcza się budowanie formuł logicznych, których część przesłankowa zbudowana jest prawie wyłącznie z koniunkcji warunków atomowych.

Wspomniane warunki elementarne dotyczące wartości pojedynczego atrybutu nazywane są selektorami, a ich koniunkcje – kompleksami. Przyjmuje się tu ograniczenie, że jeden kompleks zawiera tylko pojedyncze selektory dotyczące każdego atrybutu. Regułę składającą się z kompleksu X i decyzji Y możemy przedstawić jako implikację X → Y.
Zobacz także